Nieuws | 19-07-2012 | 10:04 AM

Zeeburgereiland Amsterdam op stadswarmte

Op woensdag 18 juli 2012 is overeenstemming bereikt over het leveren van stadswarmte aan het Zeeburgereiland in Amsterdam. De aanleg en exploitatie van het stadswarmtenet gebeurt vanuit Westpoort Warmte, een joint venture van Nuon en het Afval Energie Bedrijf. Voor de eerste fase van dit nieuwe woongebied staan 1.500 woningen en 600 onderkomens voor studenten op de planning vanaf 2013. De investering bedraagt 13 miljoen euro.  

De warmtelevering zal de eerste jaren plaatsvinden met een tijdelijke warmtecentrale, totdat de restwarmte vanuit de elektriciteitscentrale in Diemen wordt aangevoerd. Maar dan zal er eerst een warmteleiding vanuit Zeeburgereiland naar het bestaande stadswarmte netwerk van IJburg moeten worden aangelegd. Dit gebeurt via een boring onder het Buiten-IJ en zal afhankelijk van de snelheid van de bouw in de periode 2016 – 2018 plaatsvinden. De levering aan het Zeeburgereiland biedt op langere termijn ook goede mogelijkheden om stadswarmte te gaan leveren aan de ‘oostelijke eilanden’ Java, Borneo, KNSM en Zeeburg.

Klimaatdoelstelling

Nuon Warmte en Westpoort Warmte spannen zich gezamenlijk in om in 2025 ten minste 100.000 woningen aangesloten te hebben op het stadswarmtenet. Eind 2011 had Westpoort Warmte ruim 13.000 aansluitingen. Met de ontwikkelingen op het Zeeburgereiland is dit doel weer een stap dichterbij gekomen. Hiermee wordt tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling van de gemeente Amsterdam om in 2025 40% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van 1990.