Nieuws | 12-02-2013 | 09:07 AM

Jaarcijfers Nuon: Onderliggend netto resultaat 5% gestegen naar EUR 280 miljoen

Afwaardering op centrales raakt resultaat Nuon.

Hoofdpunten:
•De netto-omzet, exclusief bijzondere posten, steeg met 9% tot EUR 3.905 miljoen (2011: EUR 3.572 miljoen);
•Het onderliggende resultaat steeg met 5% tot EUR 280 miljoen (2011: EUR 267 miljoen);
•Het gerapporteerde resultaat laat een nettoverlies zien van EUR 716 miljoen als gevolg van een eenmalige afwaardering van EUR 1.074 miljoen.

Huib Morelisse, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nuon, in een reactie op de cijfers: “Wanneer we de bijzondere posten en de resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten buiten beschouwing laten, is het onderliggende resultaat gestegen ten opzichte van 2011. Moeilijke marktomstandigheden voor de productie van elektriciteit werden grotendeels gecompenseerd door een optimale inzet van Nuon’s gasopslagfaciliteiten en meer gasafzet in het relatief koude eerste halfjaar van 2012. Een goede prestatie in moeilijke marktomstandigheden. Nuon is genoodzaakt een aanzienlijke afwaardering te nemen op haar centrales. Dit als gevolg van lagere marges op voornamelijk gasgestookte productie, veroorzaakt door overcapaciteit en een afnemende vraag. Onze drie nieuwe gascentrales zijn echter van groot belang omdat ze de fluctuerende productie van wind- en zonne-energie uitstekend kunnen aanvullen.”

Meer investeringen in duurzame energie

Een steeds groter percentage van Nuon’s investeringen worden gealloceerd aan duurzame energieproductie. In december 2012 is bekend gemaakt dat Westpoort Warmte, een joint-venture tussen Nuon Warmte en de gemeente Amsterdam, de nieuwe, klimaatneutrale wijk Houthaven zal aansluiten op duurzame verwarming en koeling. Het betreft een investering van EUR 13,5 miljoen. De levering van zowel stadswarmte en koeling met koude uit oppervlaktewater op een dergelijk grote schaal is uniek. In juni 2012 nam Nuon een positief besluit over de participatie in het grootschalige warmtenet van de gemeente Nijmegen. Het gaat hier om een investeringsbesluit van EUR 82 miljoen. De gemeente Nijmegen creëert samen met de provincie Gelderland, netwerkbedrijf Alliander, Nuon en de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) een warmtenet. Net na de zomer van 2013 zal Nuon een van de grootste Nederlandse windparken op land, windpark Zuidlob, openen. Het 122 MW windpark levert duurzame energie aan 88.000 huishoudens. In samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland en 35 agrarische ondernemers wil Nuon in de Wieringermeer de huidige windcapaciteit van 106 MW verhogen naar 350-400 MW. De betrokken partijen trekken momenteel gezamenlijk op in onderzoeken en voorstudies.

Projecten leveren eerste warmte en elektriciteit

In april 2012 leverde Nuon voor het eerst warmte aan 11.000 huishoudens in Almere via een 8,5 kilometer lange warmtetransportleiding onder het IJmeer door. De woningen worden verwarmd met restwarmte die vrijkomt bij elektriciteitsproductie door de Nuon gascentrale Diemen-33.  Naast deze bestaande centrale bouwde Nuon de nieuwe gascentrale Diemen-34 centrale. Diemen-34 leverde in september 2012 de eerste stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet en zal de warmtelevering aan Almere overnemen. In mei 2012 leverde ook de nieuwe Hemweg-9 gascentrale de eerste elektriciteit. Beide nieuwe centrales hebben een capaciteit van 435 MW en kunnen in totaal energie leveren aan 1,5 miljoen huishoudens. De 1.311 MW Magnum gascentrale in de Eemshaven zal eind februari de eerste elektriciteit leveren aan het landelijke elektriciteitsnet. Magnum zal naar verwachting in juni 2013 volledig operationeel zijn. In december 2012 informeerde Nuon de medewerkers van de Willem-Alexander centrale in Buggenum over het voornemen om deze centrale te sluiten. Na consultatie van diverse bestuursorganen zal een definitief besluit worden genomen.

Klanten

De concurrentie op de consumentenmarkt is heviger geworden en veroorzaakt een toenemende mobiliteit van klanten op de energiemarkt. Nuon zag in 2012 een daling van het aantal elektriciteitscontracten. Het aantal gascontracten bleef stabiel. Binnen de zakelijke markt zag Nuon een stijging van het aantal aansluitingen. Het aantal aansluitingen steeg van 85.000 naar 89.000. Klik hier voor een overzicht van de financiële resultaten.