Nieuws | 30-08-2013 | 14:06 PM

Nuon en Eneco bereiken overeenstemming over ontwikkeling van biomassacentrale

Nuon en Eneco bereiken overeenstemming over de ontwikkeling van één biomassacentrale voor duurzame warmte en elektriciteit in Utrecht. Tot op heden werden er in Utrecht twee biomassacentrales ontwikkeld. Eén door warmteleverancier Eneco, en de ander door energieproducent Nuon. Uitgangspunt van beide was om warmte duurzamer te gaan produceren dan nu gebeurt.

De warmtevraag in Utrecht geeft (economisch) echter ruimte voor slechts 1 biomassacentrale. Eneco en Nuon, die reeds decennia lang samenwerken in de stadverwarming in Utrecht, hebben daarom gezamenlijk gezocht naar een voor beide partijen bevredigende oplossing. De overeenkomst houdt in dat er één centrale wordt ontwikkeld op de Nuon-locatie. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de verdere samenwerking gedurende het project. Indien Nuon zou afzien van de ontwikkeling, dan kan Eneco de ontwikkeling op het terrein van Nuon voortzetten. Eneco heeft hiermee een maximale garantie op duurzame warmte voor haar klanten. De beslissing over de gunning van het project wordt eind 2014 verwacht. Eneco ziet hiermee vooralsnog af van verdere ontwikkeling van haar eigen centrale, maar blijft betrokken bij de ontwikkeling van de centrale van Nuon om ook in staat te zijn deze te kunnen overnemen, in het geval dit nodig mocht zijn.