Nieuws | 16-05-2013 | 09:39 AM

Nuon en Werkgeversservicepunt Amsterdam vergroten arbeidskansen werkzoekenden via Step2Work

Vandaag heeft Huib Morelisse (CEO Nuon), in bijzijn van Bas van Delden (Directeur DWI Amsterdam), met zes werkzoekenden een arbeidsovereenkomst ondertekend. Deze mensen krijgen een plek aangeboden bij Nuon binnen het werkervaringsprogramma Step2Work. In totaal duurt dit programma een jaar. Het Werkgeverservicepunt Groot-Amsterdam heeft de ambitie de werkloosheid in Amsterdam terug te dringen. Nuon biedt elk jaar een aantal kandidaten vanuit het werkgeverservicepunt de mogelijkheid werkervaring op te doen.

De kandidaten voor het werkervaringsprogramma Step2Work willen zich graag verder ontwikkelen om beter op de arbeidsmarkt door te stromen. De werkervaringsplek bij Nuon biedt de kandidaten een kans zich d.m.v. opleiding, begeleiding en het opdoen van werkervaring beter te profileren op de arbeidsmarkt. De kandidaten hebben al een aantal weken een training gevolgd, waarin zij kennis en vaardigheden hebben opgedaan voor het werk. Na de ondertekening vandaag gaan zij direct aan de slag.

Step2Work

Nuon biedt werkervaringsplekken aan vanuit het programma Step2Work. Het doel is jonge werkzoekenden, die moeite hebben om op de arbeidsmarkt te komen, een betere kans te bieden op economische zelfstandigheid.