Nieuws | 26-11-2013 | 09:38 AM

Nuon investeert in Arnhemse warmte

Vattenfall, moederbedrijf van Nuon, gaat flink investeren in de warmtevoorziening in de regio Arnhem. Hiertoe is een investeringsbesluit van 19 miljoen euro genomen voor de aanleg van een koppelleiding tussen de warmtenetten van Duiven, Westervoort en Arnhem.

De vraag naar stadswarmte stijgt in het gebied vanwege nieuwbouw en stadsvernieuwing. De aan te leggen koppelleiding verbindt de warmtenetten van Duiven, Westervoort en Arnhem met elkaar. De koppelleiding zorgt ervoor dat in de toekomst de warmte voor Arnhem geleverd kan worden vanuit Westervoort. De aanleg van de warmtekoppelleiding past goed in de strategie van Nuon om CO2 –uitstoot terug te brengen. Bovendien draagt dit bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem, Duiven en Westervoort.

Bron AVR

De woningen in Arnhem worden in de toekomst verwarmd met restwarmte uit de afval- en energiecentrale van AVR in Duiven. Deze centrale verwerkt huishoudelijk afval en bedrijfsafval. De warmte die vrij komt bij het verbrandingsproces, vormt nu al de bron voor de warmte in de woningen in Duiven en Westervoort.

Werkzaamheden

Nuon start dit jaar nog met de start van de aanleg van een koppelleiding. De eerste werkzaamheden vinden plaats in de omgeving van de AVR/Duiven. De verwachting is dat de koppelleiding eind 2014 gereed zal zijn.

Feiten koppelleiding

  • Maximale capaciteit: 30 MWth (dit is goed voor 4000 huishoudens en 100 bedrijven)
  • Lengte traject: 5 km
  • Start werkzaamheden: eind 2013
  • Gereed: naar verwachting eind 2014
  • Investering: € 19 miljoen
  • Huidig aantal warmteklanten in regio: 14.000