Nieuws | 14-10-2013 | 13:46 PM

Nuon investeert in warmteopslag: Efficiënter produceren met minder CO2

Nuon investeert in de opslag van warmte op haar locatie in Diemen en heeft daarvoor vrijdag 11 oktober een investeringsbesluit ondertekend. In Diemen komt een warmtebuffer voor de opslag van warmte uit de twee warmtekracht-centrales van Nuon. De stadswarmte is bedoeld voor het verwarmen van huishoudens in Almere, IJburg en Amsterdam Zuid-Oost. Door de warmteopslag kan Nuon de centrales efficiënter inzetten, wat leidt tot een besparing van brandstof en CO2-uitstoot.

Op dit moment moet Nuon continu de warmtekrachtcentrale of boilers laten draaien om warmte te kunnen leveren want er is nog geen warmteopslagmogelijkheid. Door heet water op te slaan in een warmtebuffer, kan Nuon beter inspelen op de wisselende vraag naar elektriciteit. De levering van warmte wordt op deze manier deels losgekoppeld van de productie van warmte en elektriciteit. De warmtebuffer is 50 meter hoog en heeft een diameter van 26 m. De maximale capaciteit is 22.000 m3 met een maximale opslagcapaciteit van 1800 MWh.

Efficiënt, flexibel, duurzaam

Nuon zoekt voortdurend naar mogelijkheden om efficiënter te produceren en de flexibiliteit van haar elektriciteitscentrales te verbeteren. Warmteopslag is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast past de opslag van warmte in de ambitie van Nuon om de CO2-uitstoot verder terug te brengen en om het aandeel duurzaam opgewekte energie te verhogen. De bouw start eind 2013 en zal naar verwachting twee jaar duren. In 2015 verwacht Nuon de warmteopslag in bedrijf te nemen.

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met ruim 5.000 medewerkers 2,1 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Een betrouwbare, betaalbare en zo schoon mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, energiegerelateerde producten, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon is onderdeel van Vattenfall.  

Bekijk ook een filmpje over de werking van een warmtebuffer