Nieuws | 22-02-2013 | 19:21 PM

Nuon Magnum centrale Eemshaven levert eerste elektriciteit

De nieuwe gascentrale van energiebedrijf Nuon leverde vanavond om 18.05 uur de eerste stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet. De Magnum centrale gaat nu een periode in van verdere inbedrijfstelling, testen en optimalisatie en is medio 2013 volledig operationeel. De Magnum centrale bestaat uit drie stoom- en gasturbine eenheden (STEG centrales). De eerste turbine leverde vandaag de eerste elektriciteit aan het Nederlandse elektriciteitsnet. De overige twee turbines staan gepland de komende maanden te worden opgestart. De drie turbines samen hebben een gecombineerd vermogen van 1.311 MW. De gasgestookte centrale kan hiermee elektriciteit leveren aan circa 2 miljoen huishoudens. Flexibele energielevering Na de Diemen-34 en Hemweg-9 centrale is Magnum de derde gascentrale die Nuon binnen een jaar aan het Nederlandse elektriciteitsnet koppelt. Gascentrales leveren de noodzakelijke flexibele capaciteit die nodig is in een duurzamer energievoorziening. Zij leveren energie op het moment dat de wind niet waait en kunnen snel inspelen op een toenemende of afnemende energievraag.