Nieuws | 24-07-2014 | 09:29 AM

Stadswarmte bespaart Arnhem, Duiven en Westervoort 35 miljoen kilo CO2-uitstoot

Arnhem, Duiven en Westervoort bespaarden in 2013 samen 35.195 ton CO2-uitstoot, een toename van bijna 5.000 ton ten opzichte van 2012. Dat is een emissiereductie die vergelijkbaar is met de jaaropbrengst van een kwart miljoen zonnepanelen. Lees hierover meer in het CO2-prestatieverslag 2013.

Om het Arnhemse stadswarmtenet verder te verduurzamen investeert Nuon in een koppelleiding tussen het warmtenet van Arnhem en de warmtenetten van Duiven en Westervoort. Vanaf eind 2014 worden woningen en bedrijven in Arnhem verwarmd met restwarmte uit de afval- en energiecentrale van AVR in Duiven. Daardoor stijgt het aandeel 100% duurzame warmte en daarmee de CO2-reductie voor Arnhem.