Nieuws | 02-07-2014 | 09:46 AM

Dalkia neemt diensten Nuon over op Industriepark Kleefse Waard

Nuon heeft overeenstemming bereikt met Dalkia over Industriepark Kleefse Waard. Per 1 september 2014 neemt Dalkia de volledige energie- en utilityvoorziening over van Nuon. Hiermee gaan, naast de betrokken medewerkers, ook de klanten op het park over naar Dalkia. Het medezeggenschapstraject is, na een advies van de centrale ondernemingsraad, in de eindfase beland.

Uit een strategische evaluatie is gebleken dat de synergie tussen de exploitatie van industriële parken en de core business van Nuon beperkt zijn. Daarom is Nuon, mede na een eerder advies van de centrale ondernemingsraad, op zoek gegaan naar een nieuwe eigenaar om de energie- en utilityvoorziening over te nemen. 

Nuon verzorgde voor bedrijven op Industriepark Kleefse Waard de energie- en utilityvoorziening. Dit betekent onder meer de levering van stoom, koude, water en perslucht en afvalwaterzuivering. Nuon exploiteert ook een warmtekrachtcentrale van 45 MW. Deze centrale wordt ook door Dalkia overgenomen. Zij zetten de exploitatie van de voorziening voort. 

Met de restwarmte uit deze centrale wordt nu nog het Nuon warmtenet in het centrum van Arnhem gevoed. Door een koppeling met het warmtenet van Duiven wordt de warmte per 2015 vanuit de AVR Duiven geleverd.