Nieuws | 14-05-2014 | 11:47 AM

Hemweg-8 centrale uit bedrijf voor groot onderhoud

Inspectie van de branders van de ketel is onderdeel van het groot onderhoud op Hemweg-8. Foto: Nuon/Jorrit Lousberg

Op de Hemweg centrale in Amsterdam is Nuon gestart met het grootschalig onderhoud van de installaties  van de Hemweg-8 centrale. Dit is het kolengestookte deel van de Hemweg centrales.

Om de komende jaren betrouwbaar elektriciteit te kunnen blijven produceren, worden in 8 weken verschillende grote onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zo worden de turbines gedemonteerd, nagekeken en zo nodig hersteld, wordt er gewerkt aan de isolatie van de installatie en krijgt de ketel een grote inspectie. Dit gebeurt door onderhoudsexperts met een alpinistenopleiding: gezekerd en hangend aan lange touwen dalen zij langs de zijwanden van de ketel af.

Nuon wekt voornamelijk elektriciteit op met gascentrales. Hemweg-8 is de laatste kolencentrale van Nuon. Deze centrale speelt momenteel nog een belangrijke rol in een gegarandeerde stabiele energielevering en houdt de prijs van elektriciteit betaalbaar. Nuon wil op termijn de kolengestookte Hemweg-8 centrale verduurzamen door biomassa bij te stoken, als onderdeel van het Nederlandse Energieakkoord.