Nieuws | 13-01-2014 | 16:14 PM

Nieuwe Raad van Bestuur Nuon benoemd

Peter Smink benoemd tot Chief Executive Officer (CEO)/Chief Financial Officer (CFO). Martijn Hagens benoemd tot Chief Operational Officer (COO).

De Raad van Commissarissen van N.V. Nuon Energy heeft Peter Smink benoemd in de rol van CEO in combinatie met de rol van CFO. Tevens heeft zij Martijn Hagens benoemd tot COO. De Raad geeft hiermee invulling aan een sterke samenstelling van de Raad van Bestuur waarbij bovendien continuïteit wordt gewaarborgd.

In zijn rol als CEO/CFO is Peter Smink (1965) verantwoordelijk voor zowel de algemene als financiële leiding van Nuon. Martijn Hagens (1971) wordt als COO verantwoordelijk voor de operationele en commerciële activiteiten van Nuon en meer specifiek voor de Nederlandse activiteiten van Sales, Heat, Production en Renewables.

Zowel Peter Smink als Martijn Hagens zijn al langere tijd werkzaam binnen Nuon/Vattenfall en beiden bekleedden diverse internationale leidinggevende posities binnen het concern.

Per 1 januari 2014 heeft Vattenfall de organisatie opgedeeld in een Scandinavische en een continentale Europese en UK eenheid. Dit is één van de maatregelen die is genomen als reactie op ontwikkelingen op de Europese energiemarkt. De continentale eenheid omvat alle productie- en verkoopactiviteiten van Vattenfall in Duitsland, Nederland en de UK. Peter Smink zal naast zijn rol als CEO/CFO tevens de financiële leiding voeren over deze continentale eenheid. Martijn Hagens zal naast zijn rol als COO verantwoordelijk worden voor de Business Unit Heat van deze eenheid.

Foto's Peter Smink:

Foto's Martijn Hagens