Nieuws | 19-09-2014 | 09:40 AM

Nuon aanpak voorbeeld voor team Sterk

Op 18 september is WerkWeekgestart. Een initatief van Mirjam Sterk, Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. Nuon is één van de 26 werkgevers die het werkakkoord heeft ondertekend. Het werkakkoord beschrijft wat de werkgevers doen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

Koningin Máxima was donderdagochtend aanwezig bij het parallelle netwerkevent van DeBroekriem, een vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden wil inspireren. Zij ging in gesprek met werkzoekende jongeren die door middel van netwerkgesprekken met aanwezige werkgevers proberen hun netwerk uit te breiden en hun sollicitatievaardigheden te verbeteren.

Voorbeeldfunctie

Alice Diels, HR directeur nam deel namens Nuon. “Dit was een bijzondere ervaring. Het is belangrijk dat Nuon sociaal onderneemt. Wij staan midden in de samenleving en laten zien dat we actief iets terugdoen voor de maatschappij. Daarmee vervullen wij een voorbeeldfunctie.”


Bijdrage aan project
Nuon draagt op verschillende manieren bij. Op 17 juni startte Nuon samen met Philips en Alliander het project I-MPower. 10 jongeren kregen de rol van jongerencoach. Zij hebben de opdracht om andere jongeren die in dezelfde situatie zitten te helpen richting werk, school of een combinatie van leren en werken. Het doel  is om binnen 1 jaar 90 jongeren naar een baan of opleiding of een combinatie te te helpen. Daarnaast voert  Nuon sinds 2006 haar werkgelegenheidsproject Step2Work uit. Zo’n  400 deelnemers hebben het leerwerktraject afgemaakt. Veel van de plekken worden ingevuld door werkloze jongeren, waarbij extra aandacht is voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking (o.a. Wajong). Bovendien stelt Nuon  jaarlijks (afstudeer)stages beschikbaar voor jongeren.