Nieuws | 09-12-2014 | 14:25 PM

Nuon kritisch over onderzoek duurzaamheid onder energiebedrijven

Op 8 december 2014 verscheen het rapport ‘Onderzoek duurzaamheid energieleveranciers’ in opdracht van  Greenpeace, Consumentenbond, Hivos en Natuur & Milieu. Nuon vindt het erg belangrijk dat consumenten onafhankelijke en goede informatie krijgen zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken voor hun  energieleverancier. Daarom hebben wij nu en in de afgelopen jaren meegewerkt aan dit onderzoek.  Nuon is echter kritisch over de manier waarop met de aangeleverde informatie wordt omgegaan en welke conclusies er worden getrokken.

Onterechte vergelijkingen

Ook dit jaar zien wij helaas dat er op sommige punten appels met peren worden vergeleken. Zo worden energieleveranciers die ook bijdragen aan de elektriciteitsproductie voor heel Nederland vergeleken met partijen die enkel inkopen en doorverkopen én wordt het internationale productieportfolio van multinationals vergeleken met de Nederlandse opwek van enkel binnenlands opererende energiebedrijven. Maar ook de eigen mening van de onderzoekers (over hoe duurzaam iets wel of niet zou moeten worden gewaardeerd) bepaalt de weging die aan feiten wordt toegekend.

Nuon heeft een grote verantwoordelijkheid in Nederland en we nemen dat zeer serieus. Wij investeren veel in de verdere verduurzaming van de energieproductie in Nederland. In Nederland is Nuon momenteel marktleider in productie van windenergie, met een aandeel van 15%.

Vattenfall, waar Nuon onderdeel van is, investeert internationaal volop in windenergie. Het gaat hierbij om grote projecten zoals Dan Tysk, Sand Bank en Penn y Camoed.
Tegelijkertijd zorgt Nuon ervoor dat er altijd elektriciteit is, ook wanneer het niet waait of de zon niet schijnt. Ook houden we de energierekening betaalbaar. Wij proberen continu een juiste balans te vinden tussen meer verduurzaming, een betrouwbare levering en betaalbare energie.

Onderzoek rammelt

Nuon zet vraagtekens bij de manier waarop conclusies tot stand zijn gekomen. Wij hebben de afgelopen dagen meerdere keren contact gehad met de onderzoekers omdat wij zien dat zij slordig omgaan met de door ons aangeleverde feitelijke informatie. Daar bovenop worden ook nog eens onjuiste relaties gelegd tussen feiten. Dit alles leidt tot verkeerde conclusies. Ondanks dat dit onderzoek niet als objectief kan worden bestempeld, kiezen wij voor de samenwerking met de onderzoekers en hebben we advies geleverd over hoe dit onderzoek verbeterd kan worden. Op deze manier hopen wij dat consumenten in het volgende onderzoek nog beter van informatie worden voorzien, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken.

Wij hopen zeer dat de opzet van dit onderzoek volgend jaar aanzienlijk verbeterd zal zijn. Anders zullen wij helaas onze medewerking aan het onderzoek heroverwegen. Maar gezien de belangen van een goede informatievoorziening aan de consument hopen wij uiteraard dat niet te hoeven doen.