Nieuws | 06-06-2014 | 09:25 AM

Nuon ondersteunt windcampagne

Vanaf zaterdag 7 juni start de campagne Die molens draaien ook voor jou. Met deze campagne bundelt de Nederlandse windsector haar krachten om de voordelen van windenergie onder de aandacht te brengen.

Nuon is één van de grootste ontwikkelaars van windparken in Nederland en vindt het belangrijk om bij te dragen aan positieve beeldvorming over windenergie.

Mythes over wind

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlanders welwillend staat tegenover windenergie. Margit Deimel, hoofd ontwikkeling wind bij Nuon, zegt: “We merken echter regelmatig dat dit positieve gevoel omslaat als er een windproject in de buurt komt en er binnen de kortste keren actiegroepen tegen worden opgericht. En dat is zonde, want veel van de weerstand is gebaseerd op onwetendheid en mythes over wind.”

Samenwerking

De campagne werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Natuur & Milieu, die ook tekent voor de uitvoering van de campagne. De campagne is te zien en te horen op stations, in kranten en tijdschriften, op de radio en online op Facebook, Twitter en www.windvoorjou.nl