Nieuws | 26-09-2014 | 16:28 PM

Nuon teleurgesteld over vergunningen wind op zee

Nuon is teleurgesteld dat, ondanks alle gesprekken en argumenten om de vergunningen te mogen behouden, het er op lijkt dat onze vergunning van de baan is. Ons vertrouwen is hiermee geschaad.

We hebben altijd vol vertrouwen mee gewerkt aan de windplannen en vinden het jammer. Wij hebben in 2009 een vergunning gekregen voor een windpark op zee (Beaufort) met zo'n 100 windmolens. Deze vergunning is vervolgens een jaar geleden nog eens verlengd tot 2020. De voorbereidingen voor dit windpark zijn wij in 2005 al gestart.

We hebben miljoenen geïnvesteerd in het windpark. Het heeft ons dus veel tijd, geld en inspanning gekost. Dat hadden wij niet gedaan als wij daar niet in hadden geloofd. Het ziet er naar uit dat een andere weg gekozen wordt. Dat betekent dat wij als grote windontwikkelaar toch, ook in overleg met onze eigenaar Vattenfall, zullen moeten gaan kijken wat dan nog voor ons de mogelijkheden zijn voor wind op zee in Nederland.

Wij willen graag bijdragen aan het ontwikkelen en bouwen van wind op zee ook in Nederland. Onze organisatie heeft windenergie als speerpunt . We bouwen onder meer drie grote windprojecten op zee in Engeland en Duitsland.  Wij ontwikkelen en  investeren daar waar de omstandigheden het gunstigst zijn. Dat geldt voor zowel wind omstandigheden als politieke stabiliteit.