Nieuws | 30-06-2014 | 10:59 AM

Nuon verkoopt cavernes aardgasbuffer Zuidwending

Nuon en AkzoNobel hebben maandag 30 juni een overeenkomst ondertekend waarmee de cavernes in aardgasbuffer Zuidwending en alle gerelateerde zaken, zoals de bijbehorende vergunningen, zullen worden overgedragen van Nuon aan AkzoNobel.

Nuon had het recht op ontwikkeling van vier cavernes, maar heeft tot nu toe slechts twee cavernes deels ontwikkeld. Nuon wil de cavernes overdragen omdat het onder de huidige en verwachte toekomstige marktomstandigheden niet commercieel loont om de gevraagde investeringen te doen. De twee cavernes bevinden zich in de (zout) uitloogfase.

Nuon heeft voldoende operationele opslagcapaciteit voor aardgas in het Duitse Epe (280 miljoen m3 aardgas capaciteit). Ook heeft Nuon capaciteit gereserveerd voor seizoensopslag in de gasopslag Bergermeer en in EnergyStock. Zodoende heeft Nuon voldoende capaciteit om haar handelspositie in aardgas te handhaven.