Nieuws | 07-01-2014 | 16:05 PM

Nuon windmolens leverden 80% meer stroom op in 2013

De Nuon windmolens hebben in 2013 een lekker jaartje achter de rug

Nuon heeft de windproductie van de windmolens op land bijna zien verdubbelen omdat haar nieuwste Prinses Alexia windpark in 2013 voor het eerst haar wieken liet draaien. Over het algemeen was 2013 net zo’n goed wind jaar als 2012.

In de zomermaanden juli en augustus heeft het echter een stuk minder goed gewaaid dan de jaren hiervoor. Maar de herfststormen in oktober en december zorgden er weer voor dat de windmolens onder de streep toch een goed resultaat hebben geboekt.

Totaal heeft Nuon  234 windmolens op land staan, dat is een opgesteld vermogen van 320 mw.