Nieuws | 09-10-2014 | 14:21 PM

Nuon helpt DUPAN met ‘Paling over de Dijk’

Vandaag brachten leden van de Tweede Kamer, ministeries, natuur- en milieurorganisaties en sportvisserij een bezoek aan de Nuon waterkracht centrale bij Maurik. Zij bekeken daar het project ‘Paling over de Dijk’, een project van Stichting DUPAN. Dit is een organisatie die zich actief bezighoudt met het gezond houden van de palingstand in Nederland. Nuon ondersteunt dit initiatief.

In Nederland kan jonge paling vanuit zee het voedselrijke zoete water in het binnenland niet of nauwelijks bereiken. Aan de andere kant kunnen volwassen exemplaren de binnenlandse wateren niet verlaten om hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te bereiken.

Paling van de ene naar de andere kant

DUPAN zorgt er voor dat volwassenen palingen aan de ene zijde van de centrale worden gevangen en aan de andere kant weer worden uitgezet. Zo kunnen ze ongehinderd verder zwemmen naar open zee om te gaan zorgen voor nageslacht. Nuon werkt mee aan het project door rekening te houden met de inzet van de centrale op het moment dat de vissers de palingen vangen. Van half augustus tot eindnovember wordt er paling gevangen en overgezet door ingehuurde beroepsvissers. De vangsten worden gecontroleerd en geregistreerd door controleurs van hengelsportverenigingen.

Nuon waterkracht

Nuon opereert twee waterkrachtcentrales; in Maurik bij de Nederrijn en in Alphen aan de Maas. Bij beide centrales werkt Nuon mee aan het DUPAN project ‘Paling over de Dijk’. Nuon heeft zich ten doel heeft gesteld om de impact van energieopwekking op het milieu te beperken. De waterkrachtcentrales zijn voorzien van zogeheten vistrappen (paling beweegt zich als een van de weinige vissen niet over vistrappen), die het voor vissen mogelijk maken om ongestoord stroomopwaarts te gaan en Nuon zet de turbines van de centrales zo visvriendelijk mogelijk in.

Een verslag van Omroep Gelderland