Nieuws | 04-03-2014 | 14:40 PM

Samenwerken om beveiliging Nuon te verbeteren

Sinds 1 maart heeft Nuon een responsible disclosure opgenomen op haar website www.nuon.com. Met het plaatsen van responsible disclosure regels op de site, volgt Nuon de aanbeveling op van het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Die aanbeveling richt zich op het op een verantwoorde manier melden en afhandelen van beveiligingslekken.

Nuon besteedt veel zorg aan een goede beveiliging van haar informatie- en communicatiesystemen. Toch kan er een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Om de beveiliging te kunnen beschermen en verbeteren heeft Nuon een ‘Responsible Disclosure’ beleid opgesteld. Hiermee wordt ethische hackers verzocht om hun bevindingen met Nuon te delen. Samen kan dan worden gewerkt aan het verbeteren van de beveiliging.

Het melden van een lek

Een hacker kan een (vermoedelijk) beveiligingslek melden aan Nuon IT Security via een online formulier. Dit kan ook anoniem. Nuon doet geen aangifte van inbraak op haar systemen op voorwaarde dat de hacker geen gebruikt maakt van het lek en er geen mededeling over doet aan derden. Bij niet-anonieme meldingen informeert Nuon de melder over het plan van aanpak van Nuon om het beveiligingslek te dichten en houdt zij de melder van de voortgang op de hoogte.

Veilig, betrouwbaar en eerlijk

Nuon hecht grote waarde aan veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Dat geldt zowel voor Nuons activiteiten als energieonderneming als voor haar rol in de samenleving. Een eerlijke bijdrage aan het vergroten van die veiligheid en betrouwbaarheid wordt zeer gewaardeerd.