Nieuws | 25-02-2014 | 13:07 PM

Vertrouwd herkenningspunt verdwijnt uit Buggenum

Nuon heeft maandag 24 februari een overeenkomst getekend met de firma Schotte voor de sloop van de Willem-Alexander centrale in Buggenum.

De sloop start direct en zal naar verwachting ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Tijdens de sloop wordt zorgvuldig bekeken welke onderdelen hergebruikt en eventueel verkocht kunnen worden. Tegelijkertijd zoekt Nuon een geschikte koper voor het terrein.

De Willem-Alexander centrale is in 1993 in bedrijf genomen als een 253 MW demonstratiecentrale voor kolenvergassing en werd vanaf 2001 door Nuon commercieel ingezet. Vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden is de centrale niet meer rendabel. De centrale is daarom per 1 april 2013 gesloten.