Persbericht | 03-04-2014 | 12:03 PM

Windpark Wieringermeer krijgt Omgevingsraad

De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer hebben een Omgevingsraad opgericht. De raad, bestaande uit omwonenden en betrokken organisaties uit de omgeving, geeft advies over besteding van het participatiebudget en hinder beperkende maatregelen.

De Omgevingsraad is ervoor bedoeld om op een gestructureerde manier met verschillende partijen in overleg te gaan.

Met het verwijderen van de huidige en de bouw van circa 100 nieuwe windmolens verandert straks het uitzicht van veel mensen in de Wieringermeerpolder. Daarom vinden de eigenaren van de molens – Nuon en de gelieerde agrariërs, ECN en Windcollectief Wieringermeer – het belangrijk om de omgeving te betrekken bij het project. Dat gebeurt onder meer in deze raad. In de Omgevingsraad zitten omwonenden van het windpark en vertegenwoordigers van bedrijven, dorpsraden en milieuorganisaties. Ook tegenstanders van het windpark zijn uitgenodigd zitting te nemen.

20 deelnemers

De Omgevingsraad telt twintig mensen. Voorzitter is Guust Moors, ondernemer en geboren en getogen in de Wieringermeer. Aan hem de taak de gesprekken in goede banen te leiden. Hoewel de Omgevingsraad geen juridische status heeft – daar zijn de inspraakprocedures voor – krijgt de raad wel invloed. De raad adviseert bijvoorbeeld over de besteding van het participatiebudget en over hinder-beperkende maatregelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan advisering over de regeling voor omwonenden en de bestedingsdoelen van het Windfonds. Het Windfonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de opbrengst van het windpark, te besteden aan maatschappelijke initiatieven en projecten in de omgeving.

Groene stroom voor 275.000 huishoudens

Windpark Wieringermeer is een initiatief van gemeente Hollands Kroon, energiebedrijf Nuon, energieonderzoeksinstituut ECN en Windcollectief Wieringermeer. Het windpark krijgt een vermogen van 350 tot 400 MW, voldoende om 275.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Het streven is dat de nieuwe windmolens vanaf 2016 hun eerste stroom kunnen leveren.