Nieuws | 13-02-2015 | 09:22 AM

Groen licht voor Amsterdamse warmtetransportleiding Noorderwarmte

Westpoort Warmte (WPW), een samenwerking tussen Nuon en AEB Amsterdam (AEB) gaat flink investeren in de warmtevoorziening van Amsterdam Noord. Het gaat om een gezamenlijke investering van 35 miljoen euro voor het realiseren van een warmtetransportleiding ‘Noorderwarmte’ om Amsterdam Noord van schone warmte te voorzien.

De leiding is nodig om de bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van restwarmte vanuit AEB Amsterdam. De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens aangesloten zijn op het stadswarmte netwerk. WPW  heeft op dit moment al 2.400 klanten op stadswarmte in Amsterdam Noord aangesloten.

Agenda duurzaamheid

Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van de “Agenda Duurzaamheid”. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

Afval is energie

Het afval dat de Amsterdammers met elkaar produceren wordt opgehaald en daarna verwerkt bij de AEB Amsterdam. Daarbij komt warmte vrij die als stadswarmte via een ondergronds leidingsysteem terug naar de huizen gaat. Daarnaast zijn er nog kleinere bronnen op het systeem aangesloten en komen er  in de toekomst nieuwe, duurzame  bronnen bij.

Werkzaamheden

Nuon start dit voorjaar met de aanleg van de warmtetransportleiding voor WPW. De verwachting is dat de leiding in het najaar van 2016 gereed is. Momenteel worden de huizen verwarmd via 6 tijdelijke warmte centrales die in diverse wijken in Amsterdam Noord staan. Op het moment dat de leiding verbonden is met AEB Amsterdam zullen deze warmtecentrales worden weggehaald. De werkzaamheden  bestaan uit de aanleg van twee ondergrondse warmteleidingen (aanvoer en retour) door de stadsdelen.

Westpoort en Amsterdam Noord

De aanleg van de warmtetransportleiding kenmerkt zich door het grote aantal betrokken partijen en inpassingen in de omgeving. Enkele waterwegen zullen met boringen worden gekruist. Zoals bijvoorbeeld een boring onder het  Noordzeekanaal.

Feiten warmtetransportleiding

  • Lengte traject: 16 km
  • Start werkzaamheden: voorjaar 2015
  • Gereed: najaar 2016
  • Investering: € 35 miljoen
  • Huidig aantal klanten in regio: 66.000 in Amsterdam , waarvan 20.000 vanuit AEB.
  • Milieuvriendelijk:  70-80 procent minder CO₂- uitstoot