Nieuws | 30-06-2015 | 09:02 AM

Openbare oplaadpunten efficiënter en goedkoper door “laadhotspot”

Nuon en Heijmans, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, concluderen dat de aanleg van openbare oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s efficiënter en goedkoper kan. Belangrijke mogelijkheden voor de kostenreductie zijn schaalvergroting en innovatie. 

Een goed voorbeeld van de schaalvergroting is het aantal oplaadpunten in de gemeente Amsterdam. ‘Stonden er eind 2012 nog zo’n 200 openbare oplaadpunten, inmiddels zijn dit er ruim 1300. Dit aantal groeit mee met de toename van elektrische auto’s in Amsterdam en Nederland’, aldus Bart Vertelman, projectleider elektrisch vervoer van de gemeente Amsterdam. Door deze schaalvergroting dalen de kosten voor beheer en onderhoud per oplaadpaal.

Laadhotspots
Ook innovatie draagt bij aan kostenreductie. Waar voorheen elk oplaadpunt apart in de straat neergezet werd, ontstaan momenteel de eerste zogenoemde laadhotspots in Amsterdam. Hierbij worden op één locatie 3 laadpalen bij elkaar  neergezet. Door slimme laadtechnologie maken alle laadpalen gebruik van één netaansluiting en besturingssysteem. ‘Dit scheelt al gauw honderden euro’s aan kosten per laadpaal per jaar‘, aldus Louis de Haan, verantwoordelijk projectmanager bij Nuon.

Door de gecombineerde aanleg hoeven betrokken partijen bovendien maar één keer in actie te komen en blijft de overlast voor de omgeving beperkt. De eerste hotspot is inmiddels geopend in de buurt van het treinstation Amsterdam Amstel.