Nieuws | 04-08-2016 | 10:16 AM

Amsterdamse oplaadpunten voor elektrische auto’s sneller, efficiënter en goedkoper geplaatst

Een nieuwe manier van samenwerken tussen Liander, Nuon en Heijmans en de gemeente Amsterdam zorgt voor een veel snellere plaatsing van oplaadpunten in Amsterdam. Waar de installatie van een oplaadpunt voorheen soms wel tien dagen duurde, is dit teruggebracht tot slechts één dagdeel. Niet alleen staat het oplaadpunt sneller in de straat, maar er is ook minder lang overlast voor de buurt tijdens de aanleg.

Sinds oktober 2015 is Heijmans de uitvoerder van de herinrichting van het parkeervak, de elektriciteitsaansluiting en de plaatsing van het oplaadpunt. Voorheen waren deze taken verdeeld tussen netbeheerder en installateur. Hierdoor is er bijvoorbeeld minder afstemming nodig om werkzaamheden over te dragen en hoeft er geen rekening te worden gehouden met verschillende planningen. Tegelijkertijd is de voorbereidingstijd korter door een wijziging in de WIOR (Werken in de Openbare Ruimte)-vergunning, waardoor werkzaamheden flexibeler zijn te plannen.

Intensieve samenwerking

De verbeteringen komen voort uit de intensieve samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, netbeheerder Liander en exploitant van de laadpunten Nuon en Heijmans. In de laatste aanbestedingen voor het openbare oplaadnetwerk en de elektriciteitsaansluitingen staan niet alleen de technische eisen, maar ook doelstellingen op bijvoorbeeld het gebied van service, voorkomen van overlast en de verbetering van het plaatsingsproces. Ook de levering van volledig duurzame lokaal opgewekte energie is een afspraak die volgt uit de aanbesteding.

Netcapaciteit

Liander en Heijmans kijken bij het opstellen van een inrichtingsplan voor een nieuwe laadlocatie ook naar de aanwezigheid van de benodigde netcapaciteit. Zo kan rekening worden gehouden met de toekomstige groei van het oplaadnetwerk en een optimale benutting van de netcapaciteit in een buurt.