Nieuws | 25-03-2016 | 09:19 AM

Hulpwarmtecentrale in Nijmegen officieel geopend

Nuon heeft in Nijmegen de Hulpwarmtecentrale (HWC) Pieter Wiersma geopend. De HWC wordt ingezet als er sprake is van zeer koud weer. Maar ook als bijvoorbeeld de warmtebron, De afvalenergieentrale ARN in Weurt uitvalt. In dat geval zal de HWC warmte leveren aan de woningen in de Nijmeegse wijken Waalsprong en Waalfront.  

Gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, ARN, Nuon en Alliander hebben er gezamenlijk aan gewerkt om het warmtenet in Nijmegen mogelijk te maken. Voor de gemeente Nijmegen is het warmtenet een zeer belangrijk onderdeel van hun strategie om energieneutraal te worden in 2045. Daartoe is met het ministerie van Economische Zaken ook een Green Deal voor afgesloten

Binnenstad

Samen met de gemeente Nijmegen wordt nu onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de bestaande binnenstad van Nijmegen te kunnen ontsluiten. Via het warmtenet wordt de restwarmte van afvalenergiecentrale ARN in Weurt getransporteerd naar (uiteindelijk) 14.000 woningen en bedrijven in de Waalsprong en het Waalfront. Een HWC is een noodzakelijk onderdeel in dit warmtenet. Deze HWC levert het piek- en back-up vermogen en is van groot belang voor de leveringszekerheid.

Pieter Wiersma

De HWC gaat onder de naam Pieter Wiersma door het leven. Pieter was een betrokken Nuon-medewerker die al sinds 1999 de drijvende kracht was vanuit Nuon voor de realisatie van stadswarmte in de Waalsprong. Pieter overleed in 2012. Zijn vrouw heeft samen met haar kinderen het naambord bij de deur onthuld.