Nieuws | 05-10-2016 | 09:16 AM

Windplannen Flevoland stap dichterbij: Nuon, SwifterwinT en overheden steken energie in nieuw windpark

Vrijdag 7 oktober tekenen Nuon, SwifterwinT, het Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Flevoland, gemeente Lelystad en gemeente Dronten een intentieovereenkomst om een windpark te realiseren in het projectgebied Noord bij de IJsselmeerdijk in Flevoland. Dit windpark maakt onderdeel uit van het Regioplan Wind.

Het Regioplan Wind is eerder door de provincie en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde vastgesteld. In het Regioplan zijn kaders vastgesteld voor het opschalen en saneren van windmolens in Flevoland. Dit betekent dat oude windmolens verdwijnen en dat er in plaats daarvan nieuwe windmolens komen die meer windenergie leveren. Binnen het Regioplan zijn er vier projectgebieden aangewezen, waarvan projectgebied Noord er één is.

Windplan Blauw

Al een aantal jaren zijn in de provincie Flevoland diverse gesprekken gevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om windenergie te ontwikkelen en te herstructureren. SwifterwinT (opgericht door de verenigingen: Windpark Rivierduin, de Natuurstroomgroep, de Initiatiefgroep Windpark Ketelmeerzoom) en Nuon zullen dit gezamenlijk oppakken voor het projectgebied Noord bij de IJsselmeerdijk onder de naam Windplan Blauw. ‘Blauw’ verwijst naar de kleur die het gebied heeft op de kaart in het Regioplan.

Gezamenlijke inspanning

“Deze intentieovereenkomst is goed nieuws en een belangrijke eerste stap op weg naar mooie duurzame toekomstplannen voor Flevoland. Dit houdt in dat alle betrokken partijen de doelen en het nut en noodzaak van het windplan onderschrijven. Wij zullen ons gezamenlijk inspannen om deze doelen te bereiken”, licht Henk Kouwenhoven windontwikkelaar bij Nuon toe. De plannen zijn om een nieuw windpark te ontwikkelen in het projectgebied Noord zoals Provincie Flevoland en de gemeenten dat hebben aangewezen in het Regioplan Wind. (Rivierduingebied, Ketelmeerzoomgebied en de IJsselmeerdijk). De bestaande windmolens zullen verwijderd worden.

Meer windenergie met minder molens

Het nieuwe windpark zal bestaan uit circa 65 windmolens van totaal 215 MW en zal naar verwachting gebouwd kunnen worden in 2020. Het project valt vanwege de omvang van meer dan 100 MW onder de Rijkscoördinatieregeling. Dat betekent dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor de ruimtelijke inpassing van het windpark en de coördinatie van de vergunningverlening. In projectgebied Noord staan nu zo’n 85 windmolens. Daarvan zijn er 28 van Nuon (Windpark Irene Vorrink), de andere molens zijn van agrariërs en van een paar exploitanten van buiten de polder. Deze windmolens zullen worden vervangen.

Inwoners profiteren mee

“Participatie is van belang bij windprojecten. Hier zal ook zeker nog invulling voor komen,” aldus Maarten Schoone, voorzitter van SwifterwinT, “alle direct omwonenden kunnen investeren in het project; zowel in de ontwikkeling als in de bouw en exploitatie. Participatie voor de overige bewoners (waaronder de inwoners in de woonkernen) wordt mogelijk na de ontwikkelfase.

Feiten en cijfers

De voorlopige plannen bevatten:
17 turbines in Rivierduingebied
17 turbines in Ketelmeerzoomgebied
31 turbines Buitendijks (buitenlijn 17, binnenlijn 14)
3.3 MW per turbine
Totaal zo’n 215 MW
Aantal huishoudens: 172.000
Start bouw: 2020
Website: www.windplanblauw.nl

Over SwifterwinT

De vereniging SwifterwinT vertegenwoordigt in totaal zo’n 200 adressen in het projectgebied (agrariërs, grondeigenaren, bewoners). SwifterwinT is opgericht door drie verenigingen in het gebied (Windpark Rivierduin, de Natuurstroomgroep, de Initiatiefgroep Windpark Ketelmeerzoom). Iedereen in het gebied kan lid worden van SwifterwinT.