Nieuws | 22-03-2017 | 14:29 PM

Broedseizoen van start: volg de Nuon-slechtvalken live

In de nestkast van de Nuon Hemweg-centrale heeft zich weer een slechtvalken-paar genesteld. Inmiddels zijn er al 2 eieren gelegd! Via de webcam zijn de slechtvalken life te volgen. Ook zijn ze aanwezig op Twitter: @Nuon slechtvalk.

Sinds 2003 hebben al 27 slechtvalken het levenslicht gezien op de Hemwegcentrale van Nuon. Vorig jaar op 21 april zijn twee eieren uitgekomen. De jonge vogels hebben van klanten van Nuon de namen Mees en Zilverveertje gekregen.

Broedseizoen

Het broedseizoen van de slechtvalk loopt van maart tot augustus. Eind maart, begin april worden 3 à 4 roodbruine eieren gelegd. Zowel het vrouwtje als het mannetje broedt de eieren uit in ongeveer 34 dagen. De jongen blijven daarna nog 35 tot 42 dagen in het nest. Na deze periode duurt het nog circa 2 maanden voordat de jongen zelfstandig kunnen overleven.

Bedreigde vogelsoort

Slechtvalken staan in Nederland op de zogeheten ‘rode lijst’ van bedreigde dier- en vogelsoorten. De Nederlandse populatie werd in 2006 geschat op circa 32 broedparen. Ongeveer 25 jaar terug was er nog maar 1 broedpaar in Nederland. Mede dankzij nestkasten die zijn opgehangen in of aan hoge industriële gebouwen, zoals de Hemweg-centrale van Nuon, groeit de populatie nu langzaam.

Volg hier de slechtvalken van de Hemwegcentrale