Nieuws | 27-03-2017 | 13:27 PM

Nuon: gesprek met Rijksoverheid nodig over Hemweg

(laatste update van dit bericht: 03-04-2017)

De afgelopen dagen heeft Nuon verschillende ‘biedingen’ ontvangen voor de Hemweg 8 kolencentrale in Amsterdam. Naar aanleiding hiervan wil Nuon opnieuw in gesprek met de Rijksoverheid over vroegtijdige sluiting van de centrale.

Eventuele sluiting van de Hemweg 8 kan aan de orde zijn vanaf 2020. In dat geval bedragen de kosten in totaal circa 55 miljoen euro – waarvan 10-15 miljoen euro voor de ontmanteling van de centrale. De personele kosten houden onder meer verband met omscholing van medewerkers, bemiddeling van werk naar werk, reparatie pensioengat, et cetera.

De Hemweg 8 heeft een technische levensduur tot 2034. In geval van sluiting van Hemweg 8 is Nuon bereid om af te zien van toekomstige inkomsten na 2020.  Deze verdiencapaciteit is voor Nuon naar schatting circa 250 miljoen euro. Vervolgens wil Nuon de grond herontwikkelen met duurzame energieprojecten. De gascentrale Hemweg 9 – op hetzelfde terrein gevestigd – blijft bij sluiting van Hemweg 8 wel operationeel.

Naast sluiting is verkoop is ook een optie. Verkoop past echter minder goed in de strategie van ons Zweedse moederbedrijf Vattenfall. Als sluiting met een goede regeling voor het personeel in Hemweg 8 niet slaagt, kan de centrale worden verkocht. 

Alexander van Ofwegen, directeur Productie Nuon: ”De toekomst van de Hemweg is een zeer serieuze aangelegenheid voor ons. Wij zien een groeiende maatschappelijke steun voor het vervroegd sluiten van de centrale. Wij gaan graag samen met de gemeente Amsterdam in gesprek om te begrijpen wat hun beweegredenen zijn om ook te bieden. Een stuntbod van 1 miljoen euro van diverse partijen staat in geen verhouding tot de marktwaarde van deze centrale. De Hemweg 8 voldoet aan alle milieueisen, behoort tot de meest moderne van Europa en is winstgevend. In geval van sluiting zijn wij bereid af te zien van gemiste inkomsten na 2020. Als we vroegtijdig zouden sluiten dan schatten wij in dat voor het personeel en ontmanteling alleen al zo’n 55 miljoen euro nodig is. Los van sluiting, is een verkoop ook een optie.”

Nuon wil samen met de gemeente Amsterdam een oproep doen aan de toekomstige coalitiepartijen om te komen tot een afspraak voor een vervroegde sluiting van de Hemweg 8 vanaf 2020.
Nuon heeft van het begin van de uitfaseringsdiscussie aangegeven dat een vroegtijdige sluiting van onze laatste kolencentrale Hemweg 8 aansluit bij onze duurzaamheidsambities. Zo heeft moederbedrijf Vattenfall aangegeven toe te willen naar een klimaatneutrale energievoorziening.