Nieuws | 26-01-2017 | 10:34 AM

Nuon trekt tarieven stadswarmte in heel Nederland gelijk

Nuon verlaagt de vaste lasten voor een groot deel van haar stadswarmteklanten. De korting kan oplopen tot enkele tientallen euro’s per jaar. De tarieven zijn nu in vrijwel alle stadswarmteregio’s gelijk. Nuon doet dit om bij klanten onduidelijkheden weg te nemen over de regionale prijsverschillen.

De totale prijs die consumenten betalen voor stadswarmte bestaat uit twee delen. Een vast, jaarlijks bedrag voor de levering, meetkosten en de afleverset en een prijs voor de warmte zelf, die afhankelijk is van het gebruik.
Consumenten die stadswarmte afnemen, kunnen niet switchen van stadswarmteleverancier. Daarom zijn de prijzen die energiebedrijven bij hun klanten in rekening brengen, gebonden aan wettelijke maxima die gelijk zijn aan de kosten voor een gemiddelde gasverbruiker.

Hoewel de overheid in 2017 een prijsstijging toelaat en een bedrag van 538 euro voor de vaste warmtelasten aanvaardbaar vindt, verlaagt Nuon die naar 465,65 euro. Het variabele tarief stijgt met 0,69 euro naar 22,26 euro per gigajoule. Het wettelijke toegestane tarief is 22,69 euro.

Alexander van Ofwegen, directeur van Nuon Warmte: “Nuon heeft circa 121.000 huishoudelijke klanten in verschillende regio’s. Tot voor kort verschilden de warmtetarieven per regio. Dat leidde nogal eens tot onduidelijkheid. Ook kregen we regelmatig vragen van klanten: waarom betaal je in de ene regio meer voor warmte dan in de andere regio? Wij luisteren naar onze klanten en trekken daarom met deze prijsverandering de tarieven zoveel mogelijk gelijk.”

Plaats  Vast tarief 2017 Vast tarief 2016 Verandering Aantal klanten
Gelderland 465,65 492,95 -5,54% 20.144
Flevoland 465,65 492,95 -5,54% 53.678
Amsterdam* 465,65 465,65 0,00% 34.446
Leiden eo 465,65 465,65 0,00% 8.440
Rotterdam** 322,39 326,92 -1,39% 4.569

Door de prijsverandering is Nuon één van de goedkoopste leveranciers van stadswarmte in Nederland. 

*Voor een aantal woningen in Amsterdam Zuid-Oost van Rochdale zijn in 2002 afwijkende prijsafspraken gemaakt.

** In Rotterdam geldt door afspraken uit 2005 een afwijkende manier van indexatie van het vastrecht.