Nieuws | 13-03-2017 | 09:46 AM

Nuon wint tender voor levering groene stroom Rijk

Nuon gaat groene stroom leveren aan de Rijksoverheid. Het gaat om in totaal circa 1000 gigawattuur (GWh) elektriciteit per jaar tussen 2018 en 2022, waarvan Nuon het grootste deel (362 GW per jaar) zal leveren. Met het contract is een bedrag van 200 miljoen euro gemoeid.

Een derde van de groene stroom komt van Nederlandse zonne- en windenergie; de rest komt uit verschillende Europese landen. Op de langere termijn geeft de Rijksoverheid aan alleen elektriciteit te willen kopen die in Nederland zelf duurzaam is opgewekt, zo veel mogelijk op rijksgrond. De eerstkomende jaren is dat nog niet haalbaar. De jaren 2018-2022 worden daarom gezien als een overgangsperiode. Een deel van de groene stroom mag uit Europese landen komen, ongeveer 30 procent moet uit Nederland komen. Nuon levert zo een bijdrage aan de doelstellingen om duurzame energie in Nederland te bevorderen.

De elektriciteit wordt geleverd aan bijna 6500 aansluitingen. Binnen het Rijk gebruikt Defensie de meeste stroom, ruim 360 gigawattuur per jaar.