Nieuws | 18-05-2018 | 14:44 PM

Nuon respecteert kolenverbod kabinet

Het kabinet introduceert een wet die het gebruik van kolen als brandstof voor elektriciteitsproductie verbiedt. Wij zullen dit wetsvoorstel respecteren. Dit betekent dat de Hemweg-8 kolencentrale met dit wetsvoorstel vervroegd zal sluiten, eind 2024.

Na een kolenuitfaseringsdiscussie van meer dan 2 jaar geeft de overheid met dit wetsvoorstel duidelijkheid. Daar zijn wij en onze mensen blij mee. Nuon heeft zich in deze discussie vanaf het begin constructief opgesteld en zich bereid getoond de Hemweg-8 kolencentrale vervroegd te sluiten – Hemweg-8 heeft een technische levensduur tot 2034.

Nuon streeft naar een fossielvrije energievoorziening binnen één generatie. Met het sluiten van de Hemweg-8 kolencentrale dragen we bij aan de CO2-doelstellingen van Nederland en zetten we een belangrijke stap naar een duurzame ontwikkeling van het Hemweg-terrein. Momenteel onderzoeken we in de Eemshaven de inzet van waterstof in plaats van aardgas voor elektriciteitsproductie met gascentrales. Zo zouden we op termijn ook onze Hemweg-9 gascentrale die op het Hemweg-terrein staat CO2-vrij kunnen inzetten.