Nieuws | 31-05-2018 | 10:33 AM

Omgevingsovereenkomst windpark Nij Hiddum-Houw ondertekend

De Omgevings Advies Raad (OAR) van het windpark Nij Hiddum-Houw (Friesland) heeft een overeenkomst getekend met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW),  Gooyum-Houw B.V. en Nuon. Hierin zijn verschillende afspraken ten aanzien van het windpark en de omgeving vastgelegd.

De maatregelen die zijn vastgelegd betreffen:

  • een profijt- en participatieregeling voor omwonenden en omliggende dorpen;
  • het voorkomen van slagschaduw op huizen;
  • het beperken van geluids- en lichtoverlast;
  • afspraken over afhandeling planschade

Als de windmolens eenmaal geplaatst zijn, komt ook een onderzoek naar de effecten op de gezondheid bij omwonenden en zullen de initiatiefnemers bereikbaar zijn voor eventuele klachten.

Omgevings Advies Raad

De provincie heeft in samenspraak met Nuon en Gooyum-Houw B.V. een Omgevings Advies Raad (OAR) opgericht waar omwonenden inzitten. In de OAR zitten representanten van de omgeving en van het windpark. De OAR is ervoor om te kijken hoe het windpark zo goed mogelijk in de omgeving ingepast kan worden en alle stemmen worden daarbij gehoord. De OAR wordt daarin ondersteund door een vertegenwoordiger van NLVOW.

Opbrengst uit windmolens

Gerrit Valk, de voorzitter van de OAR, is positief over het resultaat. "De OAR heeft al veel voor elkaar kunnen krijgen door dialoog en samenspraak met alle betrokken partijen´. Daarnaast heeft de OAR ook gezorgd voor een vergoeding voor alle mensen direct in de omgeving van een windmolen die binnen een straal van 850 meter van een windmolen woont. De omliggende dorpen ontvangen eveneens een deel van de opbrengst van de windmolens", aldus Valk.

Gebiedsfonds

Nuon en Gooyum–Houw B.V. ontwikkelen op de kop van de Afsluitdijk een windpark op land, Nij Hiddum-Houw geheten.  Het gaat om 9 nieuwe turbines van totaal ca. 42 MW waarvan vijf turbines in bezit zijn van Gooyum-Houw, een samenwerkingsverband van lokale ondernemers en verenigingen, en vier voor Nuon zijn.  De omgeving kan, inclusief de te saneren windmolens, mee investeren in een kwart van het park. Een afdracht  van het rendement uit dat deel, wordt gebruikt om een gebiedsfonds te financieren. Het fonds kan daarmee projecten in een straal van 6 km rondom het windpark ondersteunen. De 16 turbines die er nu staan, zullen worden weg gehaald.

Aanspreekpunt

Er is niet alleen aandacht voor omwonenden in de opstartfase van een nieuw windpark. De begeleiding als het park er eenmaal staat is minstens zo belangrijk. Daarom hebben de OAR en de initiatiefnemers afspraken vastgelegd over een aanspreekpunt voor mogelijke klachten. Ook zullen zij zich inspannen om de gezondheidseffecten van het windpark goed in de gaten te houden.