Privacy

Nuon en haar dochtermaatschappijen beschermen de persoons gegevens die aan Nuon worden verstrekt. Bij het verwerken van deze gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Bij bezoek aan deze website kunnen wij persoonsgegevens van u registreren, bijvoorbeeld als u een vragenformulier op de website hebt ingevuld. Wij informeren u vooraf voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de aanvraag van producten en diensten van Nuon, verwijzen wij u naar het privacy statement op nuon.nl: Privacy, Voorwaarden en Gedragscodes | Altijd Nuon

Hier leest u ook meer over het recht op inzage in uw persoonsgegevens of het recht op verzet tegen direct marketing uitingen.

Gebruik van cookies

Om de website gebruiksvriendelijker te maken en de website op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Wij maken hierbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Bij terugkerende bezoeken aan onze website worden de cookies gebruikt voor het opvragen van eerder ingevoerde gegevens. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Meer informatie vindt u hier: Wat zijn cookies en wat doet Nuon ermee?

Informatiebeveiliging

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang en publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de Nuon organisatie. Om dit te waarborgen hanteert Nuon eisen voor beveiliging en testen wij de beveiliging van onze systemen op gezette tijden. 

Responsible Disclosure

Veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid zijn voor Nuon prioriteit. Dat geldt zowel voor Nuon’s activiteiten als energieonderneming als voor de rol van Nuon  in de samenleving. Nuon besteedt veel zorg aan een goede beveiliging van haar informatie- en communicatiesystemen. Ondanks dat kan er toch een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar.

Meer informatie over Responsible Disclosure en het meldingsformulier

Gebruik van webtellers

Onze website bevat een webteller waarmee wordt vastgesteld welke IP-adressen (gebruikers) de pagina’s hebben bezocht. Webtellers worden gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van onze website. Met webtellers wordt slechts een beperkte hoeveelheid informatie verzameld, zoals het registreren van een cookienummer, de tijd en de datum waarop een pagina is bezocht. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen we onze website verbeteren.

Wijziging van deze bepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. Wij raden u aan deze privacybepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals Nuon, moeten datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over het melden van datalekken

Read more about data breach notification