Werken bij Nuon Warmte

Bij Nuon Warmte lever je elke dag een bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij. Met steeds nieuwe technieken. Niet op kleine schaal, maar met aansprekende grote projecten, zoals de Noorderwarmteleiding en het aansluiten van nieuwbouwwijken. Ook de warmtebuffer in Diemen – een van de grootste warmtebuffers onder druk ter wereld – is een goed voorbeeld. Je werkt dus aan belangrijke én zichtbare projecten.

Wat is Stadswarmte?

Bij Nuon vinden we duurzame energie erg belangrijk en we merken dat onze klanten er ook steeds meer waarde aan hechten. Daarom wekken wij steeds meer groene stroom op. Naast energie uit zon en wind leveren we ook warmte die vrijkomt bij industriële processen. De zogenoemde restwarmte komt vrij bij het opwekken van energie en afvalverbranding. Deze warmte distribueren we via een ondergronds netwerk naar woningen en gebouwen. Dit wordt stadswarmte of stadsverwarming genoemd.

Energie uit warmte

Het gebruik van deze restwarmte levert jaarlijks een forse CO2-besparing op. Er wordt ongeveer 50 tot 80% minder CO2 uitgestoten in vergelijking met individuele HR-ketels in woningen. Ons werk heeft impact, op mensen en op de samenleving als geheel.

Wat we doen, doen we samen

Bij Nuon Warmte geloven we in individuele kwaliteiten. Naast het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden stimuleren we een ondernemende en creatieve instelling. We beseffen ook dat samenwerken echt essentieel is, daarom wisselen we constant kennis en ervaring uit. Op de werkvloer, met teamleiders en het management. Open en eerlijk. Want wat we doen, doen we samen.


Een paar toekomstige collega’s stellen zich aan je voor

Dave Koenders, opzichter en werkvoorbereider regio Amsterdam

 “Als er een calamiteit of een lekkage wordt gemeld, ben ik degene die als eerste ter plaatse is. Ik beoordeel dan de situatie en als het nodig is roep ik het onderhoudsteam van de onderaannemer erbij en verhelpen we de storing. Spectaculair was een lekkage in de buurt van de Amsterdam Arena waarbij de temperatuur in het warmtenet opliep tot 116 graden Celsius met een druk van 11 bar. De stoom kwam uit de straatput. Gelukkig konden we ook dit probleem gezamenlijk snel oplossen.”

“Ik heb een afwisselende functie met veel verantwoordelijkheden en communiceer met veel verschillende partijen. Mijn collega’s bij Nuon Warmte zijn ontzettend sociaal, het lijkt wel één grote familie.”

 

Peter Kleinheerenbrink, projectmanager regio Rotterdam

 “Elke dag is tot nu toe anders. Het klinkt cliché, maar het is wel letterlijk op mijn werk van toepassing. De levering van stadswarmte aan de wijk Wielewaal in Rotterdam-Zuid was een van mijn favoriete projecten, omdat alle facetten van mijn werk hier aan bod kwamen: prijs- en contractonderhandeling, het realiseren van een nieuw aansluitpunt inclusief de leidingen en warmteconversie tot aan de levering van warmte aan de appartementen en eengezinswoningen.”

“Het leukst aan werken bij Nuon Warmte vind ik de variëteit aan persoonlijkheden bij mijn collega´s, de regionale sfeer die door de opsplitsing in regio’s gecreëerd wordt en de mogelijkheden voor ontwikkeling en doorgroeien. Eigenlijk waardeer ik het meest dat ik mezelf kan zijn en dat daartegenover waardering staat voor het geleverde werk.”

 

Jolijn van Inge, opzichter regio Amsterdam

 “Het werk van een opzichter is heel afwisselend. Ik heb veel contact met diverse partijen: de gemeente, aannemers, klanten, andere nutsbedrijven en natuurlijk heel veel leuke collega’s. Ook is er een goede afwisseling tussen overleggen, werkzaamheden inspecteren en zelfstandig werken. Ik denk niet dat ik me ooit ga vervelen, maar als dat zo is, zijn er genoeg mogelijkheden om je binnen Nuon te ontwikkelen.”

“Ik ben betrokken bij de aanleg van warmteleidingen voor stadswarmte in Amsterdam. Er is op dit moment erg veel vraag naar stadwarmte door de lage CO2-uitstoot ervan en het enorm aantrekken van de woningmarkt in Amsterdam. Je zou kunnen zeggen dat ons product op dit moment bijna niet aan te slepen is.”

Raf Keijzer, monteur regio Almere

 “Ik zorg er met mijn collega’s voor dat de kwaliteit van de warmtelevering en de klanttevredenheid zo hoog mogelijk blijven. Het geeft mij een goed gevoel om een ingewikkelde storing op te lossen of een klant weer tevreden achter te laten. Als ik aan vreemden vertel dat ik als monteur zorg voor de juiste werking van verschillende installaties voor stadsverwarming, vinden ze dit vaak zo interessant dat ze niet ophouden met vragen te stellen.”

“Door de goede samenwerking binnen het team zorgen we ervoor dat we blijven voldoen aan de warmtelevering aan onze klanten. Dat gaat natuurlijk niet altijd even gemakkelijk, maar we staan altijd voor elkaar klaar als dat nodig is.”