Focus op onze medewerkers

Betrokken medewerkers, managers met lef, een prestatiecultuur en een gezonde en veilige werkplek zijn van groot belang voor het succes van onze organisatie.

We streven er naar om een werkomgeving te bieden waarin alle medewerkers gelijke kansen hebben en zich verder kunnen ontwikkelen. Streven is de beste mensen aan te trekken en ze voor een langere termijn te behouden. 

Doelen

Doelen die we onszelf gesteld hebben, zijn:

  • onze kernwaarden verankeren in alles wat we doen.
  • het aantal vrouwelijke managers vergroten;
  • een goede, etnisch diverse afspiegeling van de maatschappij zijn;
  • een evenwichtige leeftijdsopbouw van ons medewerkersbestand hebben.

Lees meer over onze kernwaarden: safety, performance, cooperation.

Diversiteit

Met verschillende lokale projecten en initiatieven proberen we onze doelstellingen op het gebied van medewerkers-diversiteit te verwezenlijken. Projecten in Nederland zijn onder andere:

  • Opportunity in Bedrijf, mentorprogramma voor vrouwen;
  • diversiteitstraining voor recruiters;
  • ontwikkelingsprogramma voor medewerkers.

Klik hier voor meer informatie over diversiteit binnen Vattenfall (in Engels)

Opportunity in bedrijf

Nuon biedt met Opportunity in Bedrijf een cross-mentorprogramma voor vrouwen. Medewerkers worden gekoppeld aan een mentor van een van de andere deelnemende organisaties.

Diversiteitstraining voor recruiters

Recruiters worden opgeleid om in het wervingsproces het bewustzijn ten aanzien van diversiteit te verhogen.

Ontwikkelingsprogramma voor medewerkers

Via de afdeling HRS Training ondersteunen we de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast faciliteren we medewerkers met een technische functie om beroepsonderwijs te combineren met praktijkervaring. Managers krijgen de mogelijkheid om een Europees leiderschapsprogramma te volgen.

Deelname EuroPride 2016

Voor Nuon is het de gewoonste zaak van de wereld dat je jezelf kunt zijn, wie of wat je ook bent. Medewerkers van Nuon zijn al jaren actief op het gebied van diversiteit en inclusie, onder andere met het lidmaatschap van Workplace Pride en het werkgelegenheidsprogramma Step2Work. Deelname aan de EuroPride met een stand op Roze Zaterdag, onze ‘Roze Stroom’ campagne en een boot in de Canal Parade was dan ook een logische stap: hiermee lieten wij zien dat we onderdeel zijn van de maatschappij en dat we tegen elke vorm van discriminatie zijn.