Strategic contracting manager till Vattenfall Decommissioning

Plaats
Flexible
Sluitingsdatum
17-12-2017
Ref.-Nr.
GD-00066
Soort Contract
Permanent

Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du får vara med och bygga upp en helt ny verksamhet som kommer att arbeta med nedmontering av kärnkraftverk i Sverige. Du är med och hittar nya vägar framåt och lägger grunden för det arbete vi ska bedriva i framtiden.

Uppdraget för affärsenheten Nuclear Decommissioning är att planera och genomföra en säker och kostnadseffektiv avveckling av Vattenfalls kärnkraftverk. Vi står inför utmaningar där utveckling av strategiska kompetenser och färdigheter står i fokus för att bygga en effektiv organisation med rätt säkerhetskultur. I den svenska verksamheten är vi en uppstartsfas av två avvecklingsprogram av kraftverken i Ringhals och Ågesta.

Som Strategic Contracting manager blir ditt huvudsakliga ansvar att utveckla ett affärsmässigt arbetssätt för kontraktshantering genom kontraktens hela livscykel.

Dina arbetsuppgifter
• Utveckla en övergripande strategi för kontrakt och upphandling genom kontraktens hela livscykel för våra avvecklingsprogram
• Ge ett avtalsmässigt perspektiv i projekt inklusive ändringshantering relaterade till omfattning, tid, kostnad och kvalitet
• Hantera och bedöma leverantörer
• Granska och godkänna kontrakt av leverantörer och underleverantörer inklusive villkor
• Arbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa att avtalsförpliktelser uppfylls
• Agera som specialist inom affärsenheten, både som rådgivande och stöd till linjechefer och projekt inom kontraktsfrågor och förhandlingar.

Din bakgrund och personliga egenskaper
• Relevant universitetsexamen samt gedigen erfarenhet av kontraktshantering i komplexa tekniska projekt
• Affärsorienterad, van att arbeta med ett helhetsperspektiv samt mycket god förhandlingsvana
• Pålitlig med hög integritet samt en utmärkt kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska
• Högt driv med en inre motor samt prestationsorienterad
• Starka organisatoriska färdigheter samt vana att arbeta med snäva tidsfrister
• Dokumenterad erfarenhet att leda och utveckla verksamhet och team

Placeringsort
Solna eller Göteborg/Ringhals

Välkommen med din intresseanmälan, CV och personligt brev, senast den
17 december 2017. Urval sker löpande så skicka gärna in din intresseanmälan så snart som möjligt.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Gustav Dominicus, 070-304 30 32. För mera information om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Åsa Lindwall, 070-304 33 66.

Fackliga representanter är: Akademikerna Adam Rush, Unionen Anders Bohlin, Ledarna Christer Gustafsson, SEKO Ingemar Eriksson. Du når dem via vattenfalls växel 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Vi ser fram emot din ansökan!

Vår organisation
Business Area Generation är ansvarig för Vattenfalls kärnkraftsverksamhet i Sverige och Tyskland, vår vattenkraftverksamhet i Sverige, Finland och Tyskland, och Services Nordic i Sverige och Finland.
BA Generation ska vara ledande inom energiproduktion inom områdena vattenkraft och kärnkraft, med säker drift och låga CO2-utsläpp. Vi är ca 7400 anställda.
Business Unit Nuclear Decommissioning är ansvarig för avveckling och rivning av Vattenfalls kärntekniska anläggningar. Uppdraget för BU Nuclear Decommissioning är att säkerställa en säker, kostnadseffektiv och optimerad avveckling och rivning av Vattenfalls kärnkraftverk.