Vattenfall söker MTO/Human factors-specialister

Plaats
Göteborg
Sluitingsdatum
25-01-2018
Ref.-Nr.
GP-00083
Soort Contract
Permanent

Vattenfall söker just nu Människa-Teknik-Organisation/Human factors-specialister till avdelning Säkerhet och Miljö med placering i Göteborg.

Vi erbjuder ett utvecklande och självständigt arbete med stort ansvar för egen planering. Arbetet är omväxlande med flera olika uppdragsgivare och uppdrag av varierande längd och karaktär. Avdelning Säkerhet och Miljö består idag av sexton MTO-specialister samt specialistkompetenser inom Radiologisk Säkerhet och Miljö vilket ger goda möjligheter till kollegialt samarbete och stöttning.

Dina arbetsuppgifter
Som specialist inom MTO (Människa-Teknik-Organisation) på Vattenfall verkar du tillsammans med dina kollegor för att skapa förutsättningar för människor att arbeta säkert och effektivt inom Vattenfalls olika verksamheter. Vi levererar stöd gällande samspelet mellan människa, teknik och organisation till olika uppdragsgivare inom Vattenfallkoncernen, exempelvis Ringhals, Forsmark, Svensk Kärnbränslehantering (SKB), stabsfunktioner och vattenkraft.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Genomföra analyser, kravidentifiering och utvärderingar med ett MTO-perspektiv vid  utveckling av anläggningar för att säkerställa att önskad användning möjliggörs och önskade effekter uppnås. Exempelvis kan arbetet innebära medverkan i projekt där operatörsgränssnittet i kontrollrum för kärnkraftverk påverkas och ditt arbete är att säkerställa att operatörerna får en tillfredsställande digital och fysisk arbetsmiljö.
• Utreda händelser för att tillvarata erfarenheter och utveckla säkerheten.

I enighet med intresse, kunskap och organisationens behov finns även möjliga arbetsuppgifter finns inom områdena säkerhetskultur, organisations- och processutveckling, erfarenhetsåterföring samt att utbilda Vattenfallkoncernens medarbetare i MTO-relaterade ämnen.

Dina kvalifikationer som MTO-specialist
Du har yrkeserfarenhet inom MTO-området och en akademisk utbildning inom relevant område för Human Factors/MTO, exempelvis Master/Magister inom psykologi eller kognitionsvetenskap alternativt
civilingenjör/ingenjör med inriktning teknisk design, ergonomi eller liknande.

Meriterande är specifik Human Factors/MTO-utbildning, som till exempel interaktionsdesign, arbetsanalys, felhandlingsanalys, riskanalys,utredningsmetodik, systemutvärdering, verifiering och validering. Vidare är även utbildning inom intervjuteknik meriterande då det är ett av våra viktigaste arbetsverktyg. Meriterande är dessutom erfarenhet från kärnkraftsbranschen eller annan verksamhet med höga säkerhetskrav, liksom erfarenhet av Human Factors/MTO.

Vi söker dig som är van vid att hantera komplexa frågor och kan ta dig an komplicerade problem. Du har lätt för att fokusera på rätt saker, på så sätt tar du ansvar för dina uppgifter och driver dina uppdrag vidare för att uppnå resultat. Som MTO-specialist förväntas du ha god samarbetsförmåga och lätt för att skapa relationer och förtroende. Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska och skriver rapporter som är tydliga, strukturerade och välformulerade.

Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras inför anställning. I tjänsten förekommer resor och i vissa fall övernattningar.
 
Placeringsort Stockholm, Arenastaden. 

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Helen Alm, 070 - 207 01 24 eller rekryterare Eva Häger, 0727 - 28 27 57.

Fackliga representanter är Adam Rush, Akademikerna, Anders Bohlin, Unionen, Ingemar Eriksson, SEKO, och Christer Gustafsson, Ledarna. Du når dem via vattenfalls växel 08-739 50 00.

Välkommen med CV och personligt brev via länken nedan senast den 25 Januari, 2018.
 
Vår organisation
Vattenfall är en av Europas största återförsäljare av värme och el och en av de största värme-producenterna. Vattenfalls huvudmarknader är Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Koncernen har cirka 20 000 medarbetare. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Säkerhet & Miljö är en del av Projects & Services (P&S) inom affärsområdet Vattenfall Generation. P&S utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller tekniska specialisttjänster för Vattenfalls verksamheter och koncernstaber. Detta innebär verksamhet i form av projektledning, projektstöd, tekniska specialisttjänster och kärnsäkerhetsuppdrag. Fokus inom Projects & Services är att utveckla vår förmåga inom projektledning och valda tekniska discipliner.